Maand: juni 2013

PERSBERICHT ACTIEGROEP SC HEERENVEEN

Dinsdagavond, 18 juni 2013, heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen het Stichtingsbestuur van sc Heerenveen en de vertegenwoordigers van de verontruste groeperingen. Het was een goed gesprek waarbij concreet is afgesproken wat de vervolgstappen zijn ten aanzien van het onderzoek dat gestart wordt.

Dit onderzoek zal uit twee fases bestaan. Maandag start de eerste fase van het onderzoek. Deze fase wordt uitgevoerd door twee onderzoekers te weten de heren Paul Nobelen en Jos Vaessen. De burgemeester van Heerenveen, de heer Tjeerd Van der Zwan, zal het proces op de achtergrond (niet inhoudelijk) begeleiden. Deze week zullen nadere spelregels worden gemaakt over het proces van het onderzoek. De heer Van der Zwan zal toezien op naleving van deze spelregels. Zijn bevoegdheid zal zijn om het onderzoek stop te zetten als de spelregels naar zijn oordeel niet worden nageleefd.

De onderzoeksvraag is, of er nog draagvlak is voor de directie en raad van commissarissen van sc Heerenveen waarbij ook andere geledingen zullen worden bekeken.

Parallel aan deze fase zal gestart worden met een financieel onderzoek, uit te voeren door een door beide partijen aan te wijzen onafhankelijk accountantskantoor met aantoonbare expertise inzake BVO’s.

De resultaten van deze eerste fase zijn, voor wat betreft draagvlak voor directie en commissarissen, bindend voor alle partijen. Het onderzoek zal plaatsvinden door dossieronderzoek en vertrouwelijke interviews met vertegenwoordigers van alle partijen en belanghebbenden binnen en rondom sc Heerenveen. Dit onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden maar wel zo snel mogelijk worden afgerond. Het streven is om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te hebben.

Daarna komen, in fase twee, andere aspecten rondom sc Heerenveen aan bod. Dit zijn onder meer de organisatie, strategie en beleid. Zo ontstaat een breed beeld van de huidige stand van zaken bij onze voetbalclub.

Gedurende het onderzoek zal er richting pers en andere belanghebbenden absolute radiostilte in acht worden genomen.

Heerenveen, 19 juni 2013.

Stichtingsbestuur sc Heerenveen
Supportersvereniging Nieuw Noord
Supportersclub Feanfan
Groep verontruste sponsoren
Groep verontruste medewerkers
Aktie ‘67
Groep verontruste vrijwilligers

Maarten de Jong: ‘sc Heerenveen zit in mijn hart’

Na vele andere (oud-)medewerkers doet ook ‘Mister sc Heerenveen’ Maarten de Jong zijn verhaal op het forum sc.heerenveen.org. Maarten de Jong werd door Veenstra zelf aan de kant gezet na 30 jaar trouwe dienst voor de club.

sc Heerenveen zit in mijn hart

Als oud speler volg ik de ontwikkelingen en kan het niet begrijpen hoe bepaalde mensen met deze club omgaan.
Laat ik beginnen op het moment dat onze nieuwe voorzitter binnen kwam bij de club en een gesprek met mij voerde:
Hij was blij en opgetogen om voor deze mooie club te mogen werken en vroeg mijn bevindingen over het goede en het slechte.

Het goede in mij ogen was dat SC Heerenveen een echte familie club was met supporters en sponsoren en dat die band van groot belang was voor de toekomst van SC Heerenveen

Natuurlijk is de club een bedrijf geworden maar volgens mij heten we nog steeds SC Heerenveen en geen SC ’t bedrijf SC Heerenveen.
Hetgeen inhoudt dat je de mensen moet koesteren die bij de club betrokken zijn en mee laten denken over bepaalde zaken en zo stabiel te blijven en niet alleen maar denken aan contracten, maak de mensen belangrijk. Hetzelfde geldt voor de kidsclub! Het zijn de toekomstige seizoenkaarthouders en maak deze kinderen belangrijk en kijk niet naar het financiële plaatje, dat komt vanzelf. “Helemaal mee eens” waren de woorden van de voorzitter! Maar waar is het gebleven allemaal? Ik zie er niks van terug.

Tevens was hij zeer blij met oud spelers binnen de club, deze konden de clubcultuur bewaken en de organisatie in tact houden, maar hoeveel oud spelers met staat van dienst werken er nog? Goeie vraag, ze worden allemaal aan de kant gezet want ze vormen een bedreiging, aangezien deze spelers meer mensen kennen dan de voorzitter R Veenstra en dat past niet in zijn beleid. O ja het is natuurlijk erg belangrijk dat je Mandela kent, maar die voetbalt toch niet, hij kent onze koning ook maar dat heeft toch geen zin omdat steeds te roepen.

Het ergste van alles, toen ik werkzaam was bij het vrouwenteam dat R.Veenstra melde dat hij blij was met het vrouwenteam en het hem gelukt was sponsoren binnen te halen, vraag me overigens nog steeds af welke….

Vanuit de KNVB was er een subsidie gegeven van € 75.000,= voor het aantrekken van een commerciële man om het vrouwenvoetbal voor SC Heerenveen op poten te zetten, waar is het geld en waar is deze man gebleven???
Vanuit de club werd geen euro uitgegeven aan de vrouwen en elke keer mooie praatjes maar geen daden, maar dat is algemeen bekend.
Een wedstrijd in het stadion spelen voor het vrouwenteam zat er niet in, het kon wel maar dan moesten we geld neerleggen om daar te spelen maar het team viel toch onder SC Heerenveen en dan betalen? En dat waren dikke bedragen kan ik je vertellen.

In maart werd bekend gemaakt dat de directie stopte met het vrouwenvoetbal, R. Veenstra hield zijn betoog voor de gehele selectie en melde daar dat hij iedere vergadering in Zeist was geweest omtrent het vrouwenvoetbal. Ik ben er elke vergadering geweest en geen Veenstra gezien. Vanuit de KNVB werd mij meerdere malen gevraagd of er ook nog iemand van de directie kwam. De mail van de vergaderingen kwam altijd netjes binnen, maar zelfs een afmelding van R. Veenstra bleef achterwege.
Ik snap het wel declareren en niet komen, snel geld verdienen en dan zeggen heb er alles aan gedaan? Raar maar helaas waar.

Tevens had ik een keer een afspraak bij v.d. Valk in Wolvega met een sponsor voor het vrouwenvoetbal. We zaten daar lekker te kletsen en ik zag R. Veenstra netjes gekleed de trappen opgaan naar de hotelkamers op de volgende verdieping. Ik dacht nog onder werktijd, een afspraak op een kamer? Maar heb 2 x goed gekeken, witte broek, blazer en de welbekende rode schoenen ja het was hem toch echt!
Zelfs de man met wie ik een afspraak had zat vreemd te kijken.

Maar goed einde vrouwenvoetbal en een makkelijke weg om mij te ontslaan, maar geen zak geld met zwijgplicht, gelukkig maar…

Een stuk in de Leeuwarder courant kreeg een telefoontje van R. Veenstra, als ik dat zou publiceren zou hij mij kapot maken, want dreigen dat kan deze man, mij kapot maken …op grond waarvan? 30 jaar lang veel werk verzet voor de club dag in dag uit, tevens gevraagd waarom ik geen andere functie kon krijgen bij de club, hij vertelde me dat ik niet in het profielplaatje paste…, ho zei ik werk hier al 30 jaar, of pas ik niet in jou profielplaatje en toen werd het stil….

Ook werd mij medegedeeld dat mijn seizoensskaarten voor het leven werden gehalveerd, van 2 naar 1. Gaf aan dat er 15000 mensen aanwezig waren in het stadion toen ik dit kreeg aangeboden op de middenstip. Nieuwe directie nieuwe normen en waarden, welke normen en waarden, volgens mij is er maar èèn!

Mijn afscheid werd vrijdags geregeld door mijn collega`s waar ik nog altijd super trots op ben.
R Veenstra was ook hier niet aanwezig. Geen mail geen sms geen telefoontje. Hij is hier achteraf op aangesproken. Maar zijn woorden; “ik had een afspraak en wist dit te laat…”

Vrijdag later op de dag het afscheid Jan van Erve. Daar staat Veenstra op 2 meter afstand. Zegt niks kijkt me niet eens aan, terwijl hij wist dat het mijn laatste dag was. Bedankt voor 30 jaar trouwe dienst? Nee hoor! Dat komt niet uit Veenstra zijn mond..

Nu ik dit zit te schrijven lijkt het al aardig op een boek. Wat mij ook opviel was dat hij nooit door de hoofdingang naar binnen ging maar altijd via een andere weg. Maar volgens mij werken er mensen daar die veel werk verzetten voor de club, misschien mensen schuw…? O ja, en als het om vrouwen gaat staat hij vooraan! Want je weet maar nooit, dus verbaasd het stuk in de VI me niks.

Laatste opmerkelijke feit was tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Ik was daar aanwezig omdat mijn zoon graag heen wilde en ik Jordania persoonlijk ken, aangezien wij samen bij SC Heerenveen hebben gevoetbald en elkaar dan even kort konden spreken.
In de rust bakkie koffie gedronken met de vrouw van het bedrijf de Haan en Westerhof, komt R Veenstra naar me toe en vraagt wat doe je hier? Ik zei, voetbal kijken! antwoord; wil je hier nooit meer zien! O ja, waarom niet? Dat weet je best! Nou, ik niet!
Ik zei nog, wil hier best eens met je over babbelen, en kreeg ik het anwoord bel me maar! Waarop ik aangaf ik heb je nummer niet. “Staat in het telefoon boek” gaf Veenstra aan, en hij ging er in een draf weer vandoor. De vrouw van de sponsor vroeg nog aan mij spoort hij wel?

Beste SC Heerenveen supporters en sponsors;

Het wordt nu echt tijd voor een hele NIJE DIJ !
Ik ben er klaar voor om onze club te helpen, want zwijggeld en vriendjes politiek helpt.
En hoop dan ook dat we binnenkort een nieuwe Koning van de middenstip hebben.

Met vriendelijke groet;

Maarten de Jong
Mister Heerenveen

Originele column Van Keimpema was nog onsmakelijker

Voetbal International publiceert deze week in haar weekblad enkele scherpe en niet eerder gepubliceerde quotes uit de oorspronkelijke column van Albert van Keimpema, in clubblad de Corner. De column werd later aangepast tot een mildere versie. De volgende twee onsmakelijke quotes werden uit de lange versie gehaald.

Riemer van der Velde haalt alles uit de kast om de club zwart te maken. Hij is gefrustreerd en narcistisch. Onder zijn verantwoordelijkheid raakte de club diep in de financiele ellende. Hij liquideert iedereen, ook zijn beste vrienden en grootste medestanders. Tegen Ron Jans zei hij tijdens een etentje in Joure: “Als ik directeur was geweest had ik je allang ontslagen.” Marco van Basten zaagt hij tot de enkels af.

Hardvochtig is hij ook. Toen directeur Tjisse Wallendal darmkanker had en tijdens de behandelingsperiode regelmatig afwezig was, reageerde Riemer getergd: “Je hebt kanker en je gaat dood, of je bent gezond en je kunt aan het werk.”

Wallendal werkte van 1990 tot 2002 voor de voetbalclub en was vervolgens acht jaar lang directeur van Sportstad Heerenveen. Hij kreeg de tekst afgelopen week onder ogen en reageert in Voetbal International “Ja, ik heb het gelezen. Dit is een opgemaakte pagina. Het is wat. In die zogenaamde gekuiste versie stond dit niet. Het verhaal is bij mij niet bekend.”

“Ik was bij de club gekomen en had ook nog mijn eigen bedrijf, dat wrong. Teveel uren, ik was moe. Ik zei tegen Riemer: ik kies voor mijn bedrijf, want dit houd ik zo niet vol. In diezelfde maand kwamen de resultaten van de onderzoeken aan het licht, toen heb ik weer gebeld en gezegd: nou, we moeten het maar even omdraaien. Ondanks dat er al een ander voor mijn functie was benoemd, ben ik erbij gebleven. Dat is juist het tegendeel van wat er staat.”

Wallendal begrijpt niets van de woorden van Van Keimpema. “Met Albert Van Keimpema was ieder jaar wel eens een moment dat hij wat scherp werd, maar dan kwamen we gewoon bij elkaar, discussieerden ween waaide het wel weer over. Maar dit gaat veel verder. Dit slaat helemaal nergens op. Dat het zo diep bij hem zit, is onvoorstelbaar.”

“Ik vraag me wel af: waar haalt hij het recht vandaan om op deze manier te schrijven? Niet alleen over mij, maar ook over andere dingen. Waar baseert hij dat op? Hij wordt bij de club betrokken, hij moet af en toe een blad in elkaar zetten voor de zakenclub, maar hij eigent zich een zekere macht toe waardoor hij denkt dit soort uitingen te kunnen doen. En dan wordt het nog gedekt ook, daar begrijp ik al helemaal niks van.”

toggle off
Gokreclame uitschakelen.