PERSBERICHT ACTIEGROEP SC HEERENVEEN

jun 19, 2013 Algemeen

Dinsdagavond, 18 juni 2013, heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen het Stichtingsbestuur van sc Heerenveen en de vertegenwoordigers van de verontruste groeperingen. Het was een goed gesprek waarbij concreet is afgesproken wat de vervolgstappen zijn ten aanzien van het onderzoek dat gestart wordt.

Dit onderzoek zal uit twee fases bestaan. Maandag start de eerste fase van het onderzoek. Deze fase wordt uitgevoerd door twee onderzoekers te weten de heren Paul Nobelen en Jos Vaessen. De burgemeester van Heerenveen, de heer Tjeerd Van der Zwan, zal het proces op de achtergrond (niet inhoudelijk) begeleiden. Deze week zullen nadere spelregels worden gemaakt over het proces van het onderzoek. De heer Van der Zwan zal toezien op naleving van deze spelregels. Zijn bevoegdheid zal zijn om het onderzoek stop te zetten als de spelregels naar zijn oordeel niet worden nageleefd.

De onderzoeksvraag is, of er nog draagvlak is voor de directie en raad van commissarissen van sc Heerenveen waarbij ook andere geledingen zullen worden bekeken.

Parallel aan deze fase zal gestart worden met een financieel onderzoek, uit te voeren door een door beide partijen aan te wijzen onafhankelijk accountantskantoor met aantoonbare expertise inzake BVO’s.

De resultaten van deze eerste fase zijn, voor wat betreft draagvlak voor directie en commissarissen, bindend voor alle partijen. Het onderzoek zal plaatsvinden door dossieronderzoek en vertrouwelijke interviews met vertegenwoordigers van alle partijen en belanghebbenden binnen en rondom sc Heerenveen. Dit onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden maar wel zo snel mogelijk worden afgerond. Het streven is om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te hebben.

Daarna komen, in fase twee, andere aspecten rondom sc Heerenveen aan bod. Dit zijn onder meer de organisatie, strategie en beleid. Zo ontstaat een breed beeld van de huidige stand van zaken bij onze voetbalclub.

Gedurende het onderzoek zal er richting pers en andere belanghebbenden absolute radiostilte in acht worden genomen.

Heerenveen, 19 juni 2013.

Stichtingsbestuur sc Heerenveen
Supportersvereniging Nieuw Noord
Supportersclub Feanfan
Groep verontruste sponsoren
Groep verontruste medewerkers
Aktie ‘67
Groep verontruste vrijwilligers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

toggle off
Gokreclame uitschakelen.