Stichtingsbestuur Heerenveen gecompleteerd

De commissie Vaessen – Koopmans adviseerde in haar eindrapport een breed stichtingsbestuur van tien personen, die tien personen zijn inmiddels benoemd. Op de website van sc Heerenveen maakt de club melding van het feit dat het nieuwe stichtingsbestuur nu compleet is. Wiebe Wieling, bekend als voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, is benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur. Wieling is geen onbekende in Heerenveen: hij is al jaren trouw bezoeker van de club.

Namens de sponsors zitten Nutte Visser, Jeep Dijkstra en Marco van Beek in het stichtingsbestuur. De vertegenwoordigers van de supporters zijn Marcel Annema (FeanFan), Arjen Kuyt (Nieuw Noord) Rikus de Vries (Aktie ’67) en namens de vrijwilligers Martin de Jong. De stakeholders hebben tevens het recht hun vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur te vervangen.

Naast deze personen zijn er drie personen gekozen op basis van deskundigheid. Voor de financiën is dat Anne Hettinga (voor de komst van Wiebe Wieling de waarnemend voorzitter) en voor de technische zaken René Groen. De derde is voorzitter Wiebe Wieling. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna verlenging kan plaatsvinden.

Reacties