Van der Wiel voorzitter Heerenveen, Vonk technisch directeur

Heerenveen heeft vandaag haar nieuwe bestuur aan de pers gepresenteerd. Zoals verwacht is Jelko van der Wiel de nieuwe voorzitter van sc Heerenveen, oud-keeper Hans Vonk zal in de functie van technisch directeur treden. Hans Vonk krijgt vanwege zijn onervarenheid hulp van Foppe de Haan en Riemer van der Velde. Jelko van der Wiel wil van sc Heerenveen ‘weer een gezonde club maken en de sfeer verbeteren.’ Van der Wiel nam het initiatief bij de grote #feanrevolutie, eerder dit jaar. Hij sprak namens een grote groep sponsoren.

Met de vorming van het One Tier Board hebben de interim Raad van Commissarissen en directie geen bemoeienis gehad. De interim bestuurders (onder meer interim-voorzitter Gaston Sporre en interim-commercieel manager Jan van Erve) en hebben hun posities ter beschikking gesteld. Het nieuwe bestuur is geformeerd door de commissie-Vaessen-Koopmans en bekrachtigd door het stichtingsbestuur, dat in dit proces voorzitter Wieling verloor.

Een One Tier Board is de beste mogelijkheid, zo stelt Anne Hettinga. “Wij willen als Stichtingsbestuur de eenheid terugbrengen,” zo sprak de tijdelijke voorzitter van het Stichtingsbestuur op de persconferentie. Het bestuur heeft het advies van de Ondernemingsraad ‘grotendeels’ naast zich neer gelegd.  Vanuit de RvC en directie van de club is nog een voorstel gedaan om een overbruggingsperiode te creëren. Hier is niet naar geluisterd omdat men het formeren niet tot 1 februari 2014 wilde uitstellen. Het Stichtingsbestuur heeft het advies zeer goed gelezen en stelt dat het onjuist is dat het advies genegeerd is.

De nieuwe directie heeft het afgelopen weekend om tafel gezeten en op papier gezet hoe zij met het personeel om zullen gaan. Dit om te voorkomen dat problemen met het personeel een terugkerend onderwerp wordt. Spoedig meer informatie op Frisian Pride over de overige posities.

Met dank aan Omrop Fryslan-verslaggever Roelof de Vries. (@Roelofdevries83)

Reacties