Voorstel voor samenstelling Stichtingsbestuur eind augustus verwacht

De commissie Koopmans-Vaessen verwacht aan het einde van deze maand de nieuwe bezetting voor het stichtingsbestuur te kunnen presenteren, zo laat het weten op de officiële website van sc Heerenveen.

Het huidige, demissionaire Stichtingsbestuur van sc Heerenveen heeft de commissie Koopmans-Vaessen gevraagd om op korte termijn, aan de hand van haar eerder verstrekte onderzoeksrapportage, te komen tot een voorstel voor de “bemensing” van het nieuw te vormen Stichtingsbestuur.

Doelstelling is te komen tot een nieuw, breed samengesteld bestuur waarin vertegenwoordigers van relevante stakeholders, zoals sponsoren, supportersverenigingen, Aktie ’67 en vrijwilligers zijn opgenomen. Daarnaast zal er plaats worden ingeruimd voor specifieke competenties zoals financiën en voetbalsport.

Deze vraag aan de commissie sluit goed aan bij de onderzoeksopdracht die het stichtingsbestuur eind juni, samen met de stakeholders aan de commissie heeft gegeven.

De implementatie van de nieuwe structuur van de club, alsmede een advies voor de mogelijke bemensing van de topstructuur, maakt onderdeel uit van de opdracht.

De commissie Koopmans-Vaessen verwacht eind augustus de nieuwe bezetting voor het Stichtingsbestuur te presenteren.

Aansluitend zal de commissie, samen met het nieuwe Stichtingsbestuur, starten met de vorming van de ‘one-tier board’. Gestreefd wordt om dit voor eind oktober af te ronden.

Stichtingsbestuur (demissionair) van sc Heerenveen,

Heerenveen, 8 augustus 2013.

Reacties